(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Полиграфия

Дневна форма на обучение

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”, професия “Полиграфист” е редактиране на непознат текст.

Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на 21 юни 2018 г.от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 21 юни 2018 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
  2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
  3. Свидетелство за завършено основно образование - VII клас (в годината на кандидатстване, копие и оригинал за сверяване).
  4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)

Специалности

Актуална информация

01.11.2018
Честит празник!
Подробности
01.09.2018
НПГПФ, 15 септември 2018г.

На добър час през новата 2018/2019 учебна година!

Подробности
25.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ

На 12.09.2018 г. от 17:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2019 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram