(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Компютърна анимация

Дневна форма на обучение

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 2 юли 2019 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 2 юли 2019 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание - подложка).

Документи за кандидатстване:

Родителите (настойниците/попечителите) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:
  1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.

В случай че учениците към датата на подаване на заявлението не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства.

  1. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

Специалности

Актуална информация

31.12.2019
Честито Рождество Христово!

Светли и благословени празници!

Подробности
31.10.2019
Честит празник!
Подробности
15.09.2019
НПГПФ, 15 септември 2019 г.

На добър час през новата учебна година! Скъпи осмокласници, добре дошли в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография! Ще ви очакваме в 9:00 ч. на 16.09.2019 г. VIIIа клас: специалности „Полиграфия“ и „Компютърна графика“; VIIIб клас: специалности „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание” VIIIв клас: специалност „Графичен дизайн“ VIIIг клас: специалност „Фотография“ Тържествено откриване на учебната 2019/2020 […]

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2020 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram