(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Специалности

За дневна форма на обучение се приемат ученици по специалностите:

Специалност „Фотография”, професия „Фотограф
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер
Специалност „Компютърна графика”, професия „Компютърен график
Специалност „Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор
Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист
Специалност „Библиотекознание”, професия „Библиотекар

Срокът за дневна форма на обучение е 5 години.

За задочна форма на обучение се приемат кандидати по специалностите:

Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист
Специалност „Фотография”, професия „Фотограф
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер

За задочна форма на обучение кандидатите подават в канцеларията на гимназията следните документи:

  • Заявление по образец (осигурява се от училището);
  • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;
  • Документ за завършено средно образование.
  • Приемът в задочна форма на обучение е по документи.

Срокът за задочна форма на обучение е 2 години.

В края на обучението учениците полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - трета степен.

23.10.2018
Компютърна анимация

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”

Още...
24.10.2018
Полиграфия

Дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”

Още...
24.10.2018
Графичен дизайн

Дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”

Още...
24.10.2018
Фотография

Дневна форма на обучение за специалност “Фотография”

Още...
24.10.2018
Компютърна графика

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна графика”

Още...
24.10.2018
Библиотекознание

Дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”

Още...
npgpf@abv.bg
(c) 2021 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram