(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2022/2023 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160

 

ПОЛИГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

 

Необходими документи за записване:

Заявление по образец – осигурява се от училището.

Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.

Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).

Удостоверение за раждане – оригинал само за сверяване.

Лична карта на родител – за сверяване на място.

Актуални лични снимки – 3 броя – 3,5 х 4,5 см, мат.

Записване на приетите ученици на първо класиране: от 14.07.2022 г. до 20.07.2022 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 

Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен план-прием (до червената линия в съответния файл).

Кандидатите за специалностите полиграфия и библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.

Кандидатите за специалностите фотография,  графичен дизайн, компютърна графика и компютърна анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване.

Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната специалност и е получил оценка най-малко 3.00.

Успехът на кандидатите от конкурсните изпити се определя от комисии. Оценките на комисиите са окончателни. Преразглеждане не се допуска.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

 

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. на Националната професионална гимназия по поли­графия и фотография, както следва:

 

- за специалност „Полиграфия“                                - 13 ученици

- за специалност „Библиотекознание“                      - 13 ученици

- за специалност „Компютърна анимация“              - 13 ученици

- за специалност „Компютърна графика“                 - 13 ученици

- за специалност „Графичен дизайн“                       - 26 ученици

- за специалност „Фотография“       - 26 ученици

 

 

Специалности

Актуална информация

05.09.2022
СЪОБЩЕНИЕ

На 08.09.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас. СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.    

Подробности
05.09.2022
На добър час!

На добър час през новата учебна година! Скъпи осмокласници, добре дошли в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография! Ще ви очакваме в 9.00 ч. на 15.09.2022 г. VIIIа клас: специалности „Полиграфия“ и „Компютърна графика“ VIIIб клас: специалности „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание” VIIIв клас: специалност „Графичен дизайн“ VIIIг клас: специалност „Фотография“ Учениците от IX, X, […]

Подробности
07.07.2022
РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2022/2023 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160   ПОЛИГРАФИЯ ФОТОГРАФИЯ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ   Необходими документи за записване: […]

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2023 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram