(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2021/2022 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160.

ПОЛИГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Необходими документи за записване:

  1. Заявление по образец - осигурява се от училището.
  2. Свидетелство за завършено основно образование - оригинал.
  3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
  4. Удостоверение за раждане - оригинал само за сверяване.
  5. Лична карта на родител – за сверяване на място.
  6. Актуални лични снимки - 3 броя.

Записване на приетите ученици на първо класиране: от 14.07.2021 г. до 19.07.2021 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен план-прием (до червената линия в съответния файл).

Кандидатите за специалностите полиграфия и библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.

Кандидатите за специалностите фотографияграфичен дизайн, компютърна графика и компютърна анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване.

Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната специалност и е получил оценка най-малко 3.00.

Успехът на кандидатите от конкурсните изпити се определя от комисии. Оценките на комисиите са окончателни. Преразглеждане не се допуска.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. на Националната професионална гимназия по поли­графия и фотография, както следва:

за специалност „Полиграфия“ - 13 ученици

за специалност „Библиотекознание“ - 13 ученици

за специалност „Компютърна анимация“ - 13 ученици

за специалност „Компютърна графика“ - 13 ученици

за специалност „Графичен дизайн“ - 26 ученици

за специалност „Фотография“ - 26 ученици

Специалности

Актуална информация

03.11.2021
Честит празник!
Подробности
13.09.2021
НПГПФ, 15 септември 2021 г.

На добър час през новата учебна година! Скъпи осмокласници, добре дошли в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография! Ще ви очакваме в 9.00 ч. на 15.09.2021 г. VIIIа клас: специалности „Полиграфия“ и „Компютърна графика“ VIIIб клас: специалности „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание” VIIIв клас: специалност „Графичен дизайн“ VIIIг клас: специалност „Фотография“ VІІІд клас: специалности „Фотография“ и […]

Подробности
13.09.2021
СЪОБЩЕНИЕ

НПГПФ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ“ Приемният изпит е по български език и литература - редактиране на непознат текст и ще се проведе на 14.09.2021 г. от 10.00 ч. в гимназията.

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2021 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram