(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Прием на ученици за учебната 2020/2021 година

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.07.2020 г., както следва:

от вх. № 1 до вх. № 186 – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 08.00 часа

от вх. № 187 до вх. № 385 – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 14.00 часа

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта, лична ученическа карта или ученическа книжка), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка, маска или предпазен шлем, прозрачен плик за личните вещи.


 

Приемният изпит по български език и литература ще се проведе на 2 юли 2020 г. от 9.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 2 юли 2020 г. в 8.00 часа, като носят документ за самоличност (лична карта, лична ученическа карта или ученическа книжка), входящ номер, две химикалки с еднакъв син цвят, маска или предпазен шлем, прозрачен плик за личните вещи.

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2020/2021 г. ще се приемат от 15 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г. 

Форма за прием (ще бъде активна след 15 юни).

Подаването на документите се извършва по електронен път.

По изключение, при невъзможност за електронно подаване, документи ще се приемат от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г. в канцеларията на училището от 09.00 ч. до 16.00 ч., при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Родителите (настойниците/попечителите) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2019/2020 година.
  3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Полиграфия, Библиотекознание е по български език и литература – редактиране на непознат текст.

Приемният изпит по български език ще се проведе на 2 юли 2020 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Приемният изпит е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика, Компютърна анимация се състои в рисуване на група обемни тела по натура.

Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 7 юли 2020 г. и на 8 юли 2020 г. (ако броят на кандидатите не позволява да се спазват противоепидемичните мерки) в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Национална професионална гимназия по поли­графия и фотография

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2020/2021 г.

специалност „Полиграфия“ – 13 ученици

специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици

специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици

специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици

специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици

специалност „Фотография“ – 26 ученици

Специалности

Актуална информация

13.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА: КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ – 0 КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – 0 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – 0 ФОТОГРАФИЯ – 0 ПОЛИГРАФИЯ – 0 БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ – 1   Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2020/2021 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ […]

Подробности
03.07.2020
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, проведен на 02.07.2020 г., може да видите ТУК РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ, проведен на 07.07.2020 г., може да видите ТУК Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2020/2021 г. ще бъдат обявени не по-късно от 15 юли 2020 г.

Подробности
24.05.2020
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2020 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram