(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Прием на ученици за учебната 2019/2020 година

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2019/2020 г. ще се приемат от 10 юни 2019 г. до 27 юни 2019 г. в гимназията: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход“ № 5

(в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.)

Удобен градски транспорт: автобуси № 74, № 76, № 102; тролейбус № 8; трамвай № 1 – спирка Пазара „Иван Вазов“

Необходими документи

Родителите (настойниците/попечителите) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

  1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.

В случай че учениците към датата на подаване на заявлението не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства.

  1. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика, Компютърна анимация се състои в рисуване на група обемни тела по натура.

Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 2 юли 2019 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на  2 юли 2019 г. в 7.30 часа като носят лична карта (може ученическа), входящ номер, моливи и гума (по желание - подложка).

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Полиграфия, Библиотекознание е по български език и литература - редактиране на непознат текст.

Приемният изпит по български език ще се проведе на 4 юли 2019 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на  4 юли 2019 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 4 юли 2019 г. в 7.30 часа като носят лична карта (може ученическа), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

Документи за задочна форма на обучение след завършено средно образование ще се приемат от 15 юли до 31 август 2019 г. в канцеларията на НПГПФ.

 

Специалности

Актуална информация

09.07.2019
ОБЯВЕНИ РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2019/2020 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160. ПОЛИГРАФИЯ ФОТОГРАФИЯ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Необходими документи за записване: Заявление по образец - осигурява […]

Подробности
03.07.2019
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ И ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Резултатите от приемните изпити по РИСУВАНЕ и по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на кандидатите след завършен седми клас за учебната 2019/2020 г. са обявени в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160 РИСУВАНЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробности
29.03.2019
СЪОБЩЕНИЕ

На 12.09.2018 г. от 17:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2019 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram