(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

ОБЯВЕНИ РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2019/2020 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160.

ПОЛИГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Необходими документи за записване:

 1. Заявление по образец - осигурява се от училището.
 2. Свидетелство за завършено основно образование (завършен седми клас) - оригинал.
 3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
 4. Удостоверение за раждане - копие (оригинал за сверяване).
 5. Актуални лични снимки - 3 броя.

Записване на приетите ученици на първо класиране: от 09.07.2019 г. до 12.07.2019 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Свободните места след първо класиране ще бъдат обявени на 15.07.2019 г.

Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен ПЛАН-ПРИЕМ (до червената линия в съответния файл).

Кандидатите за специалностите полиграфия и библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.

Кандидатите за специалностите фотографияграфичен дизайн, компютърна графика и компютърна анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване.

Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната специалност и е получил оценка най-малко 3.00.

Успехът на кандидатите от конкурсните изпити се определя от комисии. Оценките на комисиите са окончателни. Преразглеждане не се допуска.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

СВОБОДНИ МЕСТА към 25 юли 2019 г. 

 1. За специалност „Компютърна анимация” – 0
 2. За специалност „Компютърна графика” – 0
 3. За специалност „Графичен дизайн” – 0
 4. За специалност „Фотография” – 0
 5. За специалност „Полиграфия” – 0
 6. За специалност „Библиотекознание” – 0

Специалности

Актуална информация

31.12.2019
Честито Рождество Христово!

Светли и благословени празници!

Подробности
31.10.2019
Честит празник!
Подробности
15.09.2019
НПГПФ, 15 септември 2019 г.

На добър час през новата учебна година! Скъпи осмокласници, добре дошли в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография! Ще ви очакваме в 9:00 ч. на 16.09.2019 г. VIIIа клас: специалности „Полиграфия“ и „Компютърна графика“; VIIIб клас: специалности „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание” VIIIв клас: специалност „Графичен дизайн“ VIIIг клас: специалност „Фотография“ Тържествено откриване на учебната 2019/2020 […]

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2020 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram