(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

ОБЯВЕНИ РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2019/2020 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160.

ПОЛИГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Необходими документи за записване:

 1. Заявление по образец - осигурява се от училището.
 2. Свидетелство за завършено основно образование (завършен седми клас) - оригинал.
 3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
 4. Удостоверение за раждане - копие (оригинал за сверяване).
 5. Актуални лични снимки - 3 броя.

Записване на приетите ученици на първо класиране: от 09.07.2019 г. до 12.07.2019 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Свободните места след първо класиране ще бъдат обявени на 15.07.2019 г.

Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен ПЛАН-ПРИЕМ (до червената линия в съответния файл).

Кандидатите за специалностите полиграфия и библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.

Кандидатите за специалностите фотографияграфичен дизайн, компютърна графика и компютърна анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване.

Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната специалност и е получил оценка най-малко 3.00.

Успехът на кандидатите от конкурсните изпити се определя от комисии. Оценките на комисиите са окончателни. Преразглеждане не се допуска.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

СВОБОДНИ МЕСТА към 25 юли 2019 г. 

 1. За специалност „Компютърна анимация” – 0
 2. За специалност „Компютърна графика” – 0
 3. За специалност „Графичен дизайн” – 0
 4. За специалност „Фотография” – 0
 5. За специалност „Полиграфия” – 0
 6. За специалност „Библиотекознание” – 0

Специалности

Актуална информация

24.05.2020
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Подробности
18.05.2020
Прием на ученици за учебната 2020/2021 година

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2020/2021 г. ще се приемат от 15 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г. Подаването на документите се извършва по електронен път. По изключение, при невъзможност за електронно подаване, документи ще се приемат от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г. в канцеларията на училището от […]

Подробности
19.04.2020
Честито Възкресение Христово!
Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2020 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram