(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Компютърна графика

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна графика”

Компютърна анимация

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”

Библиотекознание

Дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”

Полиграфия

Дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”

Фотография

Дневна форма на обучение за специалност “Фотография”

Графичен дизайн

Дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.07.2020 г., както следва:

от вх. № 1 до вх. № 186 – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 08.00 часа

от вх. № 187 до вх. № 385 – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 14.00 часа

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта, лична ученическа карта или ученическа книжка), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка, маска или предпазен шлем, прозрачен плик за личните вещи.


 

Приемният изпит по български език и литература ще се проведе на 2 юли 2020 г. от 9.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 2 юли 2020 г. в 8.00 часа, като носят документ за самоличност (лична карта, лична ученическа карта или ученическа книжка), входящ номер, две химикалки с еднакъв син цвят, маска или предпазен шлем, прозрачен плик за личните вещи.


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с прекратяването на учебните занятия преминаваме на дистанционно обучение от 16.03.2020 г., понеделник.

Занятията ще се провеждат сутрин, от 8.00 ч. до 12.30 ч., по седмичното разписание за ІІ срок, чрез електронната платформа „Админ Плюс“.

Присъствието на учениците ще бъде отразявано в електронния дневник на училището.

Комуникацията между вас и учителите ще се осъществява основно в рамките на утвърдения дневен режим на училището за допълнителни указания и въпроси, свързани с учебния процес и неговото осигуряване. За целта следва да използвате модул „Комуникации“ на платформата „Админ Плюс“, както и връзка с електронна поща, чат в социална мрежа, телефонен разговор и др.

Изпълнените индивидуални и групови задания трябва да се представят на учителите чрез „Админ Плюс“.

Допълнителни указания ще получите своевременно от класните ръководители.

Връзки към издателствата – „Клет“, „Просвета“, „Педагог 6“, по чиито учебници се подготвят учениците в НПГПФ:

  • „Просвета“: свободен достъп – http://www.e-prosveta.bg/
  • „Клет“ осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси, учебници и учебни материали на „Анубис“, „Булвест 2000“ и „Klett“. Материалите обхващат всички учебни предмети до 10. клас. Достъпът се осъществява:
  • за електронни учебници – след свободна регистрация на адрес klett.bg – бутон Електронни учебници/Свободен достъп
  • за електронно четими учебници – без регистрация на адрес klett.bg – бутон Електронно четими учебници
  • „Педагог 6“ – електронни учебници за 8., 9. и 10. клас:

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58

Уважаеми ученици,

Наложително е времето, което прекарвате вкъщи, да използвате за овладяване на учебното съдържание, което вашите учители ще преподават дистанционно.

Уважаеми родители,

Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават своевременно с учебните материали, предоставени им от учителите.

Надяваме се на добра съвместна работа и отговорно отношение!

Ръководството на НПГПФ

За дневна форма на обучение се приемат ученици по специалностите:

Специалност „Фотография”, професия „Фотограф
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер
Специалност „Компютърна графика”, професия „Компютърен график
Специалност „Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор
Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист
Специалност „Библиотекознание”, професия „Библиотекар

Срокът за дневна форма на обучение е 5 години.

За задочна форма на обучение се приемат кандидати по специалностите:

Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист
Специалност „Фотография”, професия „Фотограф
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер

За задочна форма на обучение кандидатите подават в канцеларията на гимназията следните документи:

  • Заявление по образец (осигурява се от училището);
  • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;
  • Документ за завършено средно образование.
  • Приемът в задочна форма на обучение е по документи.

Срокът за задочна форма на обучение е 2 години.

В края на обучението учениците полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - трета степен.

Специалности

23.10.2018
Компютърна анимация

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”

Подробности
24.10.2018
Полиграфия

Дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”

Подробности
24.10.2018
Графичен дизайн

Дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”

Подробности
24.10.2018
Фотография

Дневна форма на обучение за специалност “Фотография”

Подробности
24.10.2018
Компютърна графика

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна графика”

Подробности
24.10.2018
Библиотекознание

Дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”

Подробности

Актуална информация

13.09.2020
НПГПФ, 15 септември 2020 г.

На добър час през новата учебна година! Скъпи осмокласници, добре дошли в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография! Ще ви очакваме в 9.30 ч. на 15.09.2020 г. VIIIа клас: специалности „Полиграфия“ и „Компютърна графика“ VIIIб клас: специалности „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание” VIIIв клас: специалност „Графичен дизайн“ VIIIг клас: специалност „Фотография“ Учениците от XII клас следва […]

Подробности
11.09.2020
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г., VIII-XII клас  

Подробности
08.09.2020
СЪОБЩЕНИЕ

На 10.09.2020 г. от 16:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2020 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram