(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg
ФОРМА ЗА ПРИЕМ

Компютърна графика

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна графика”

Библиотекознание

Дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”

Графичен дизайн

Дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”

Компютърна анимация

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”

Полиграфия

Дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”

Фотография

Дневна форма на обучение за специалност “Фотография”

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с прекратяването на учебните занятия преминаваме на дистанционно обучение от 16.03.2020 г., понеделник.

Занятията ще се провеждат сутрин, от 8.00 ч. до 12.30 ч., по седмичното разписание за ІІ срок, чрез електронната платформа „Админ Плюс“.

Присъствието на учениците ще бъде отразявано в електронния дневник на училището.

Комуникацията между вас и учителите ще се осъществява основно в рамките на утвърдения дневен режим на училището за допълнителни указания и въпроси, свързани с учебния процес и неговото осигуряване. За целта следва да използвате модул „Комуникации“ на платформата „Админ Плюс“, както и връзка с електронна поща, чат в социална мрежа, телефонен разговор и др.

Изпълнените индивидуални и групови задания трябва да се представят на учителите чрез „Админ Плюс“.

Допълнителни указания ще получите своевременно от класните ръководители.

Връзки към издателствата – „Клет“, „Просвета“, „Педагог 6“, по чиито учебници се подготвят учениците в НПГПФ:

  • „Просвета“: свободен достъп – http://www.e-prosveta.bg/
  • „Клет“ осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси, учебници и учебни материали на „Анубис“, „Булвест 2000“ и „Klett“. Материалите обхващат всички учебни предмети до 10. клас. Достъпът се осъществява:
  • за електронни учебници – след свободна регистрация на адрес klett.bg – бутон Електронни учебници/Свободен достъп
  • за електронно четими учебници – без регистрация на адрес klett.bg – бутон Електронно четими учебници
  • „Педагог 6“ – електронни учебници за 8., 9. и 10. клас:

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58

Уважаеми ученици,

Наложително е времето, което прекарвате вкъщи, да използвате за овладяване на учебното съдържание, което вашите учители ще преподават дистанционно.

Уважаеми родители,

Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават своевременно с учебните материали, предоставени им от учителите.

Надяваме се на добра съвместна работа и отговорно отношение!

Ръководството на НПГПФ

За дневна форма на обучение се приемат ученици по специалностите:

Специалност „Фотография”, професия „Фотограф
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер
Специалност „Компютърна графика”, професия „Компютърен график
Специалност „Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор
Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист
Специалност „Библиотекознание”, професия „Библиотекар

Срокът за дневна форма на обучение е 5 години.

За задочна форма на обучение се приемат кандидати по специалностите:

Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист
Специалност „Фотография”, професия „Фотограф
Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер

За задочна форма на обучение кандидатите подават в канцеларията на гимназията следните документи:

  • Заявление по образец (осигурява се от училището);
  • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;
  • Документ за завършено средно образование.
  • Приемът в задочна форма на обучение е по документи.

Срокът за задочна форма на обучение е 2 години.

В края на обучението учениците полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - трета степен.

Специалности

23.10.2018
Компютърна анимация

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”

Подробности
24.10.2018
Полиграфия

Дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”

Подробности
24.10.2018
Графичен дизайн

Дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”

Подробности
24.10.2018
Фотография

Дневна форма на обучение за специалност “Фотография”

Подробности
24.10.2018
Компютърна графика

Дневна форма на обучение за специалност “Компютърна графика”

Подробности
24.10.2018
Библиотекознание

Дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”

Подробности

Актуална информация

18.04.2021
Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2021/2022 г. ще се приемат от 17 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. Форма за прием (ще бъде активна на 17 юни). Подаването на документите се извършва по електронен път. По изключение, при невъзможност за електронно подаване, документи ще се приемат от 21.06.2021 […]

Подробности
26.12.2020
Честито Рождество Христово!
Подробности
01.11.2020
Честит празник!
Подробности
ФОРМА ЗА ПРИЕМ
npgpf@abv.bg
(c) 2021 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram