Фотография

Image

Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Фотография”, професия „Фотограф” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.


Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 19 юни 2018 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.


Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.


Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.


В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.


Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 19 юни 2018 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание - подложка).


Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Свидетелство за завършено основно образование - VII клас (в годината на кандидатстване, копие и оригинал за сверяване).

4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)

Резултатите от приемните изпити по РИСУВАНЕ и по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на кандидатите след завършен седми клас за учебната 2018/2019 г. са обявени в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160

РИСУВАНЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

още...
Image
апр 08, 2018
СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

още...
 

Вижте по-голяма карта