Фотография

Image

Дневна форма на обучение

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Фотография”, професия „Фотограф” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 19 юни 2018 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 19 юни 2018 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание - подложка).

Документи за кандидатстване: 

1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ) 

2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване) 

3. Свидетелство за завършено основно образование - VII клас (в годината на кандидатстване, копие и оригинал за сверяване).

 

НОВИНИ

Image
сеп 01, 2018

На добър час през новата 2018/2019 учебна година!

Image
авг 25, 2018

На 12.09.2018 г. от 17:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.