Документи

Image

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  проф. дфн Иванка Янкова

ЧЛЕНОВЕ:           Маргарита Васева

                Юрий Трейман

                 Мария Мусорлиева

                 доц. д-р инж. Панчо Томов

                 Виолина Дукова

                  Диана Цанкова

 

Резервни членове:

Ралица Базайтова

Георги Дичев

Светослав Калчев

Пламен Цветков

 

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата 2018/2019 г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ, БИБЛИОТЕКАР, КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ЛЮТИЕР И СЛЕД VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИТЕ БИЖУТЕР, КАМЕНОДЕЛЕЦ, ДЪРВОРЕЗБАР И КЕРАМИК В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.


Заявление от родител за отсъствия на ученик по уважителни причини до 3 (три) дни за една учебна година.

Заявление от родител за отсъствия на ученик по уважителни причини до 7 (седем) дни за една учебна година.

Заявление за провеждане на учебно-творческа практика.

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Антикорупционен план

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

 

НОВИНИ

Image
мар 01, 2018

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2018/2019 г. ще се приемат от 30 май 2018 г. до 15 юни 2018 г. в гимназията: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5

(в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.)

Удобен градски транспорт: автобуси № 74, № 76, № 102; тролейбус № 8; трамвай № 1 – спирка Пазара „Иван Вазов”