Документи

Image


ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

 

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата 2018/2019 г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ, БИБЛИОТЕКАР, КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ЛЮТИЕР И СЛЕД VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИТЕ БИЖУТЕР, КАМЕНОДЕЛЕЦ, ДЪРВОРЕЗБАР И КЕРАМИК В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.


Заявление от родител за отсъствия на ученик по уважителни причини до 3 (три) дни за една учебна година.

Заявление от родител за отсъствия на ученик по уважителни причини до 7 (седем) дни за една учебна година.

Заявление за провеждане на учебно-творческа практика.

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт.

 

Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Антикорупционен план

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  проф. дфн Иванка Янкова

ЧЛЕНОВЕ:           Маргарита Васева

                Юрий Трейман

                 Мария Мусорлиева

                 доц. д-р инж. Панчо Томов

                 Виолина Дукова

                  Диана Цанкова

 

Резервни членове:

Ралица Базайтова

Георги Дичев

Светослав Калчев

Пламен Цветков

 

НОВИНИ

Image
сеп 01, 2018

На добър час през новата 2018/2019 учебна година!

Image
авг 25, 2018


На 12.09.2018 г. от 17:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.

 

юни 27, 2018

НПГПФ обявява приравнителни изпити за учебната 2018/2019 г. след завършен VIII клас:

       за специалност „Полиграфия“ – едно свободно място;

       за специалност „Библиотекознание“ – седем свободни места.

Документи за кандидатстване се приемат до 31 август 2018 г. в канцеларията на НПГПФ: София, кв. „Стрелбище“, ул. „Златишки проход“ № 5 (в работните дни от 09.00 ч. до 16.00 ч.)

1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).

2. Удостоверение за раждане (копие и оригинал за сверяване).

3. Удостоверение за завършен осми клас през учебната 2017/2018 г.

4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние, вкл. цветоусещане, алергии).

В случай, че на кандидата предстои да се издаде удостоверение за завършен осми клас, при подаване на документите може да представи служебна бележка от училище, че е ученик (ученичка) в VIII клас през учебната 2017/2018 г.