Документи

Image

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  проф. дфн Иванка Янкова

ЧЛЕНОВЕ:           Маргарита Васева

                  Юрий Трейман

                  Мария Мусорлиева

                  доц. д-р инж. Панчо Томов

                  Виолина Дукова

                  Диана Цанкова

 

Резервни членове:

 Ралица Базайтова

Георги Дичев

Светослав Калчев

Пламен Цветков

 

Министерство на културата

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата 2017/2018 г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ, БИБЛИОТЕКАР, КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ЛЮТИЕР И СЛЕД VIII КЛАС ПО ПРОФЕСИИТЕ БИЖУТЕР, КАМЕНОДЕЛЕЦ, ДЪРВОРЕЗБАР И КЕРАМИК В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.


Заявление от родител за отсъствия на ученик по уважителни причини до 3 (три) дни за една учебна година.

Заявление от родител за отсъствия на ученик по уважителни причини до 7 (седем) дни за една учебна година.

Заявление за провеждане на учебно-творческа практика.

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт.

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

 

На 22.11.2017 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на всички ученици.

още...
Image
ное 01, 2017
Честит празник!

още...
 

Вижте по-голяма карта