мар 01, 2018

Прием на ученици за учебната 2018/2019 година

Image

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2018/2019 г. ще се приемат от 30 май 2018 г. до 15 юни 2018 г. в гимназията: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5

(в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.)

Удобен градски транспорт: автобуси № 74, № 76, № 102; тролейбус № 8; трамвай № 1 – спирка Пазара „Иван Вазов”

 

Необходими документи

1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).

2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване).

3. Свидетелство за завършено основно образование - VII клас (в годината на кандидатстване, копие и оригинал за сверяване).

В случай че учениците не са получили документ за завършен клас към датата на подаване на документите, те представят допълнително копие от него. При подаване на документи за кандидатстване представят служебна бележка от училище, че е ученик (ученичка) в VII клас и предстои да получи свидетелство за завършено основно образование.

4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние, вкл. цветоусещане, алергии).

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика, Компютърна анимация се състои в рисуване на група обемни тела по натура.

Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 19 юни 2018 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 19 юни 2018 г. в 7.30 часа като носят лична карта (може ученическа), входящ номер, моливи и гума (по желание - подложка).

 

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Полиграфия, Библиотекознание е редактиране на непознат текст.

Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на 21 юни 2018 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 21 юни 2018 г. в 7.30 часа като носят лична карта (може ученическа), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

Документи за задочна форма на обучение след завършено средно образование ще се приемат от 15 юни до 31 август 2018 г. в канцеларията на НПГПФ.

 

НОВИНИ

Image
юни 20, 2018

Резултатите от приемните изпити по РИСУВАНЕ и по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на кандидатите след завършен седми клас за учебната 2018/2019 г. са обявени в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160

РИСУВАНЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

ное 06, 2017