юли 25, 2012

Приемен изпит за специалност "Библиотекознание"

НПГПФ обявява приемен изпит за специалност „Библиотекознание”
 
Документи за учебната 2012/2013 г. ще се приемат до 03 септември 2012 г. в гимназията: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5 (в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч.)
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване).
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване).
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние, вкл. цветоусещане, алергии).
5. Документ за платена такса за изпит 6 (шест) лева, по банковата сметка на НПГПФ.
Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ е редактиране на непознат текст и ще се проведе на 04 септември 2012 г. от 8.00 ч.в НПГПФ.
Документи за задочна форма на обучение ще се приемат от 18 юни до 31 август 2012 г. в канцеларията на НПГПФ.

НОВИНИ

Image
юни 23, 2016

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2016/2017 г. и списъците на приетите на първо класиране са обявени в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - от 24 юни 2016 г. до 30 юни 2016 г.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец - осигурява се от училището.

2. Удостоверение за завършен седми клас - оригинал.

3. Медицинско свидетелство - оригинал.

4. Удостоверение за раждане - копие (оригинал за сверяване).

5. Характеристика от училището, в което ученикът е завършил седми клас.

6. Актуални лични снимки - 3 броя.

Свободните места след първо класиране ще бъдат обявени на 01.07.2016 г.

Image
юни 16, 2016

Резултатите от приемния изпит по РИСУВАНЕ на кандидатите след завършен седми клас за учебната 2016/2017 г. са обявени в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160.

Резултатите от класирането по специалности на кандидатите за учебната 2016/2017 г. ще бъдат обявени след приемния изпит по български език и литература, но не по-късно от 28 юни 2016 г.