юли 25, 2012

Приемен изпит за специалност "Библиотекознание"

НПГПФ обявява приемен изпит за специалност „Библиотекознание”
 
Документи за учебната 2012/2013 г. ще се приемат до 03 септември 2012 г. в гимназията: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5 (в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч.)
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване).
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване).
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние, вкл. цветоусещане, алергии).
5. Документ за платена такса за изпит 6 (шест) лева, по банковата сметка на НПГПФ.
Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ е редактиране на непознат текст и ще се проведе на 04 септември 2012 г. от 8.00 ч.в НПГПФ.
Документи за задочна форма на обучение ще се приемат от 18 юни до 31 август 2012 г. в канцеларията на НПГПФ.

НОВИНИ

Image
сеп 11, 2015
На добър час през новата 2015/2016 учебна година!
юли 03, 2015
НПГПФ обявява приравнителни изпити за учебната 2015-2016 г. Приравнителни изпити след завършен осми клас: – за специалност "Библиотекознание" – едно свободно място; Приравнителни изпити след завършен девети клас: – за специалност "Библиотекознание" – четири свободни места; – за специалност "Фотография" – две свободни места; Документи за кандидатстване се приемат до 10 юли 2015 г. в канцеларията на НПГПФ: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5 (в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч.) 1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ). 2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване). 3. Свидетелство за завършено основно образование (за кандидатите след осми клас); Удостоверение за завършен девети клас (за кандидатите след девети клас). 4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние, вкл. цветоусещане, алергии). 5. Документ за платена такса по 5 (пет) лева за изпит, по банковата сметка на НПГПФ. Документи за задочна форма на обучение след завършено средно образование се приемат до 31 август 2015 г. в канцеларията на НПГПФ. София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5 (в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч.) 1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ). 2. Диплома за завършено средно образование. 3. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние, вкл. цветоусещане, алергии).