Библиотекознание

Image

Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”, професия “Библиотекар” е редактиране на непознат текст.


Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на 15 юни 2017 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.


Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.


Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.


В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.


Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 15 юни 2017 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.


Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
 

НОВИНИ

Image
дек 25, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
ное 06, 2017

На 22.11.2017 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на всички ученици.