Библиотекознание

Image

Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”, професия “Библиотекар” е редактиране на непознат текст.


Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на 21 юни 2018 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.


Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.


Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.


В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.


Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 21 юни 2018 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Свидетелство за завършено основно образование - VII клас (в годината на кандидатстване, копие и оригинал за сверяване).

4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)


 

НОВИНИ

Image
мар 01, 2018

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2018/2019 г. ще се приемат от 30 май 2018 г. до 15 юни 2018 г. в гимназията: София, кв. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 5

(в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.)

Удобен градски транспорт: автобуси № 74, № 76, № 102; тролейбус № 8; трамвай № 1 – спирка Пазара „Иван Вазов”